Jyty Kainuun kuntayhtymä ry 510

Kainuun alueella toimiva jäsenyhdistys, joka kuuluu jäsenenä
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliittoon.

Jyty on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliitto.

Tärkein tehtävämme on jäsentemme edunvalvonta.

Jyty Kainuun kuntayhtymä ry perustettiin 27.11.1973 Aluksi toimittiin alaosastona, nimi oli tuolloin KYVY:n Kainuun keskussairaalan alaosasto, koska yhdistys toimi lähinnä KAKS:n piirissä. Aikaisemmin jäsenet kuuluivat yksittäisinä jäseninä valtakunnalliseen Kuntayhtymäin virkamiesyhdistys ry:hyn. Alaosasto rekisteröitiin omaksi yhdistykseksi 19.12.1978 ja nimeksi tuli Kainuun kuntayhtymäin Virkailijat ry.

Jäsenyhdistys toimii Jytyn:n paikallisyhdistyksenä, jonka tarkoituksena on koota toimialueensa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja muiden kunnallisia työ- ja virkaehtosopimuksia soveltavien työnantajien sekä näiden omistamien yritysten ja laitosten palveluksessa olevat henkilöt sekä vastaavilla toimialoilla muiden työnantajien palveluksessa olevat henkilöt yhteiseen ammattijärjestöön.

Joulukuusta 2004 lähtien myös yksityisen tai muun työnantajan palveluksessa olevat työntekijät ovat voineet liittyä yhdistykseen, jos työnantaja noudattaa yksityisellä sektorilla olevia työehtosopimuksia. Työnantajan toimialueena voivat olla esim. kansalaisten perus- ja hyvinvointipalvelut.