Jäseneksi liittyminen

Jäseneksi voi liittyä Kainuun alueella kunnallisia työ- ja virkaehtosopimuksia soveltavan työnantajan palveluksessa oleva henkilö sekä opiskelija. Yksityisen tai muun työnantajan palveluksessa oleva voi myös liittyä yhdistykseen, jos työnantaja noudattaa yksityisellä sektorilla olevia työehtosopimuksia. Työnantajan toimialueena voivat olla esim. kansalaisten perus- ja hyvinvointipalvelut.

Jäseneksi ottamisesta päättää hallitus Jyty:n liittovaltuuston hyväksymien järjestäytymisperiaatteiden ja Jyty:n liittohallituksen antamien ohjeiden mukaan. Jäsenmaksu, joka pohjautuu liittojäsenmaksuun ja jonka määrän syyskokous vahvistaa.

Jäsenmaksuasiaa

Prosentuaalinen jäsenmaksu yhdistyksessämme on vuoden 2018 alusta 1,32 %  varsinaisesta palkasta. Varsinainen palkka sisältää mm. peruspalkan, kokemuslisän ja muut säännöllisen työajan lisät. Jäsenmaksua peritään lomarahasta, lomakorvauksesta sekä työaikakorvauksista, liittokokouksen päätöksen mukaisesti alkaen 1.1.2018.
Jytyliitolla on vuoden 2018 alusta yhtenäinen jäsenmaksu 1,32 %.

Opiskelijajäsenmaksu on 36 euroa vuodessa (3 e/kk). Maksu laskutetaan kahdessa erässä: kesäkuussa (1.1.-31.5.)                              ja joulukuussa (1.6.-31.12.).

Mikäli opiskelija ei työskentele tai hän työskentelee alle 18 tuntia viikossa, on maksu 3 e/kk.

Jos opiskelija työskentelee vähintään 18 tuntia viikossa, esimerkiksi kesällä, hän maksaa yhdistyksensä prosentuaalista jäsenmaksua ennakonpidätyksen alaisesta palkastaan työttömyysturvan kerryttämiseksi.

Opiskelija maksaa jäsenmaksunsa itse. Jos hänellä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde ja säännöllinen työaika, jäsenmaksun voi periä myös valtakirjalla. Säännöllisen työajan on oltava vähintään 18 tuntia viikossa. Valtakirjan saa pyydettäessä Jytyn jäsenpalvelusta.

Yhdistyksen jäsenmaksun maksamiseen tarkoitetut viitenumerot lähetetään sille ajalle, jonka opiskelija ilmoittaa työskentelevänsä. Hävinneen tai uuden viitelistan voi pyytää opiskelijat(at)jytyliitto.fi. Tällöin voidaan seurata myös heidän jäsenlajiaan.

Voit liittyä jäseneksi tulostamalla ja täyttämällä allaolevan liittymislomakkeen.  Toimita lomake allekirjoitettuna jäsenasioidenhoitajalle osoitteella: Anja Korhonen, KAKS/sisätautipoliklinikka os. Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

https://jassari.jytyliitto.fi/liity.

Kannatusjäsenmaksu (eläkeläiset) on 36,00 €/vuosi.

Jos saa kassasta soviteltua päivärahaa, kassa perii jäsenmaksun suoraan sovitellun päivärahan osalta. Palkan osalta jäsenmaksu on suoritettava erikseen, joko valtuuttamalla työnantaja perimään se suoraan tai maksamalla itse. Mikäli työnantaja vaihtuu, pyydetään jäsenasioidenhoitajalta valtakirjalomake, joka toimitetaan täytettynä uudelle työnantajalle. Näin jäsenmaksu ohjautuu oikealle tilille.

Yhdistys ilmoittaa jäsentensä ay-jäsenmaksut verottajalle. Veroehdotuksesta/verolipusta voi tarkistaa, että jäsenmaksu on peritty oikein.

Euromääräinen jäsenmaksu on 5,00 €/kuukausi. Euromääräisenä jäsenmaksu maksetaan silloin kun jää ilman varsinaista palkkaa vähintään koko kalenterikuukaudeksi esim. palkattoman virkavapauden/työloman, opiskelun, asevelvollisuuden, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi, äitiys-, isyys-, vanhempainloman tai hoitovapaan takia. Jäsenmaksu maksetaan euromääräisenä myös, jos jää Kelan peruspäivärahalle.

Euromääräinen jäsenmaksulomake (pdf). Palauta täytetty lomake jäsenasioidenhoitajalle osoitteella: Anja Korhonen (email anja.m.korhonen(at)kainuu.fi ), KAKS/sistautipolkilinikka, os. Sotkamontie 13, 87300 Kajaani.
Vapaajäsenyys on poistunut vuoden 2005 alusta.

Jos jää vanhuuseläkkeelle, eikä ole palvelusvuosien perusteella oikeutta täyteen eläkkeeseen, ilmoittaudutaan heti työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Mikäli työtä ei ole osoittaa, on oikeus työttömyyspäivärahaan siihen saakka kunnes täyttää 65 vuotta.

Palkattomat ajat voi ilmoittaa suoraan JYTY:n sivujen kautta liittoon www.jytyliitto.fi.

Näin toimimalla säilytät jäsenoikeutesi yhdistyksessämme!

Työttämyyskassa turvaa

Liiton jäsenet on vakuutettu Jytyn työttömyyskassassa. Jäsen, joka on maksanut jäsenmaksua vähintään 43 viikkoa ja ollut tämän ajan työssä vähintään 18 tuntia viikossa saa ansiosidonnaista päivärahaa jouduttuaan työttömäksi tai lomautetuksi.

Jäsenasioiden hoitaja

Anja Korhonen
klinikkasihteeri
Kainuun sote -kuntayhtymä
sisätautipoliklinikka


Sotkamontie 13
87300 Kajaani
puh. 050 329 5597