Edunvalvonta

Jyty harjoittaa laaja-alaista edunvalvontaa. Siihen kuuluvat virkaehto- ja työehtosopimusasiat, oikeusapuasiat, työelämän kehittämiseen osallistuminen, kuntatalouskysymykset, työ- ja sosiaalilainsäädäntöasiat sekä tutkimukset ja selvitykset.

Kainuun sote –kuntayhtymän ja Kainuun Liitto kuntayhtymän Jyty-jäsenten edunvalvonta hoidetaan keskitetysti. Kainuulaiset Jyty-yhdistykset ovat yhdessä valinneet pääluottamusmiehen, varapääluottamusmiehen, 3 luottamusmiestä ja heille varaluottamusmiehet.


Kainuun Sote -ky ja Kainuun liitto -ky luottamusmiehet kaudelle 2018- 2021

Pääluottamusmies Ella Kiljunen, puh. 044 797 0054
Varapääluottamusmies Kati Karppinen, puh. 044 797 0628

Luottamusmies Pirjo Heikkinen, puh. 08 6156 5474

Luottamusmies Kati Karppinen, puh. 044 797 0628

Luottamusmies Sirpa Takala, puh. 044 797 4007

Varaluottamusmies Raija Auvinen, puh. 0440797 0026

Varaluottamusmies Jaana Häyrinen, puh. 044 797 4088

Ota rohkeasti yhteys luottamusmieheen silloin kun on kysyttävää työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä asioissa.